Aapomikko Matti

Kuntalaisaloite: Pellossa mahdollisuus monipuoliseen terveelliseen elämään

Kuntalaisaloite: Pellossa mahdollisuus monipuoliseen terveelliseen elämään

Kuntalaisaloite: Pellossa mahdollisuus monipuoliseen terveelliseen elämään.


 

Hyvät kunnallispäättäjät! Kuntalaisten terve elämän taival on satsaus tulevaisuuteen. Pellon kunnan tulisi taata mahdollisuus monipuoliseen terveelliseen elämään ja elämäntapaan kehdosta hautaan ja vauvasta vaariin. Tulisi ottaa huomioon elinympäristömme Pellon viihtyvyys ja mahdollisuudet terveelliseen elämiseen.

 

Nykyään Pellossa puupuolen eteläpäädyssä puupuolen ja Rohki hallin (koirahallin) välissä on lukion ‘’tupakkapaikka’’, jolta kaikki ovat ummistaneet silmänsä tahallaan lukuisista huomauttavista puheista huolimatta. Ote: Tupakkalain 12§ ‘’Tupakointi on kielletty:

1) perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana, päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla sekä lastensuojelulain (417/2007) tai mielenterveyslain (1116/1990) nojalla hoitoa antavien laitosten alle 18-vuotiaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja heille tarkoitetuilla ulkoalueilla;

2) perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla;

3) virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa;’’...

Miten on mahdollista että Pellossa rikotaan ‘’suunnitelmallisesti’’ lakia ja sallitaan ja jopa kehotetaan tupakoimaan kunnan omistamalla tontilla rakennuksen päädyssä jota käytetään peruskoulun ja lukion opetukseen sekä kahden opetukseen käytettävän rakennuksen välissä.k Onko tupakan polttaminen silmien alla haju etäisyydellä hyvä esimerkki kouluikäiselle ja tulevalle potentiaaliselle tupakoitsijalle.

 

Hyvät kunnallispäättäjät Pellon kunnan olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin kokonaisvaltaisen terveyden edistämiseen ja mahdollistamiseen sekä mahdollistaa kaikille kuntalaisille tervee elämäntavat. Ensimmäiseksi Pellon kunnan olisi välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin tupakkalain ja muidenkin lakien noudattamiseksi jonka jälkeen kunnan on luotava toimintasuunnitelma jolla mahdollistetaan mahdollisimman hyvät mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyviin elämäntapoihin koko elämän ajan vauvasta ikäihmiseen. Toimintasuunnitelman valmistustuksen aikana ja sen jälkeen on ryhdyttävä toimenpiteisiin toimintasuunnitelman valmistelemilla tavoilla. Toimintasuunnitelmasta tulisi ilmetä ainakin toimenpiteen savuttoman,nuuskattoman,päihteettömän ja alkoholittoman nuoruuden mahdollistaminen, kaikkien kuntalaisten mahdollisuudet terveisiin liikunnalliseen elämäntapaan sekä kaikkien kuntalaisten terveyspalveluiden takaaminen jatkossakin ennalta ehkäisevästi.

 

Lisäksi ehdotan että kunnan olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin omistamiensa maiden savuttomuuden mahdollistamiseen ainakin koulukeskuksen,terveyskeskuksen ja hoitolaitosten sekä liikunta ja muiden tiloijen osalta. Kunnan tulee selvittää onko edellä mainittuun lakien ja asetusten nojalla mahdollisuutta sekä selvittää onko mahdollista kunnalla vuorkanantajana vaatia vuokraamiensa kiinteistejen ja tonttien savuttomuutta.Lisäksi ehdotan myös että Pellon kunta kiinnittäisi edellä mainittujen asioiden osaltakin huomiotansa työntekijöidensä  koulutusta ja loisi positiivisilla keinoilla mahdollisuuden työntekijöiden tupakanpolton vähenemiseen.

 

Pellossa tulisi luoda positiivinen ja elinvoimainen kunta Torniojoen rannalla. Millaisen kuvan annamme tupakoitsevista nuorista koulukeskuksessa pienempien lasten vieressä? Millaisen kuvan tupakan sotkusta kyseisessä paikassa Koirahallilla vieraileville ulkopaikkakuntalaisille. Millaisen kuvan annamme juuri koulunsa antaneelle ykkösluokkalaiselle tai juuri yläkoulunsa aloittaneelle seiskaluokkalaiselle tupakoinnin sallimisella heidän nokan edessään? Vähän siistiä täällä saa sitten isompana polttaa ja näyttää että on iso. Pellossa on hyvät mahdollisuudet terveellisiin elämäntapoihin mutta miksei tehdä niistä entistäkin parempia.

 

Hyvät kunnallispäättäjät toivon että kuntalaisaloitteeni otetaan mahdollisimman nopeasti käsiteltäväksi ja ryhdytään toimenpiteisiin kyseisten asioiden edistämiseki.

 

Ystävällisin terveisin!

 

Pellon kunnan Turtolan kylässä 31.5.2013__________________________________

Aapomikko Matti (240195-XXXX)

Opiskelija

+358400703742

aapomikko@gmail.com

Torniontie 141 95645 Turtola

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat